نشست اعضای شورای صنفی دانشجویی با رئیس دانشگاه، معاون اداری و مالی و برخی مدیران اجرایی در راستای بررسی و حل مشکلات خوابگاهی دانشجویان ظهر امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این نشست که با حضور دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه، دکتر صمدی معاون اداری و مالی، مهندس نصرتی پور مدیر حراست و دکتر روشنفکر مدیر عمرانی و مهندس راستی مدیر اداری و پشتیبانی و مهندس ذاکری مدیر دانشجویی دانشگاه برگزار شد، اعضای شورای صنفی و برخی دانشجویان مسائل و مشکلات موجود در خوابگاه ها را بیان نمودند که پس از استماع صحبت های دانشجویان و ارائه گزارش و توضیحات مدیران و مسئولین دانشگاه در خصوص اقدامات صورت گرفته در خوابگاه ها، مصوبات و دستورات لازم در خصوص حل مشکلات پیش آمده اتخاد شد‌.