معاون مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری از راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به عنوان نخستین فاز پروژه تصفیه فاضلاب دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد.

مهدی زجاجی در گفت و گو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه پروژه تصفیه فاضلاب دانشگاه حکیم سبزواری در پنج فاز تعریف شده است اظهار داشت: راه اندازی این پکیج فاضلاب به عنوان نخستین فاز پروژه تصفیه فاضلاب دانشگاه با هدف جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب خوابگاه دخترانه ولیعصر دانشگاه حکیم سبزواری و تامین آب مورد نیاز برای توسعه و آبیاری فضای سبز دانشگاه صورت گرفت.

زجاجی افزود:  این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال به اجرا رسیده است.

معاون مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر اینکه پکیج تصفیه فاضلاب خوابگاه ولیعصر به روش هوادهی عمقی طراحی شده است، خاطرنشان کرد:  این پکیج ظرفیت تصفیه ۳۰ متر مکعب آب در روز ( ۳۰ هزار لیتر)  را دارد  و محل مصرف پساب آن نیز آبیاری فضای سبز دانشگاه است.