دانشگاه حکیم سبزواری در راستای توسعه همکاری های بین المللی خود با کشورهای منطقه در نمایشگاه علمی دانشگاهی که طی ۲۸ تا ۳۰ آذرماه دراقلیم کردستان عراق برگزار می شود، حضور خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، حضور دکتر غلامعلی فرزی، مدیر روابط بین الملل و همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری در این نمایشگاه در پی دعوت مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم از دانشگاه های فعال کشور در حوزه ارتباطات بین المللی و جذب دانشجویان خارجی از جمله دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفته است.

بر طبق اعلام مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم حدود ۳۰ دانشگاه، مرکز پژوهشی و پارک علم و فناوری، در این نمایشگاه به ارایه دستاوردها و پتانسیل های خود خواهند پرداخت.

گفتنی است این هیات که بزرگ ترین هیات اعزامی به کشور عراق و حتی منطقه و فرامنطقه در طول سال های اخیر می باشد، با هدف جذب دانشجویان شهریه پرداز اقلیم کردستان عراق، ارایه ظرفیت های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخل کشور، ایجاد شعب دانشگاهی، راه اندازی دوره های مشترک، توسعه مراودات دانشگاهی و مذاکرات دو و چند جانبه اعزام می شوند.

.