دکتر علیرضا صدر، نخبه ایرانی و دانشیار دانشگاه واشنگتن آمریکا، به عنوان عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد.

 مدیر همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی با اعلام این خبر گفت: قراداد همکاری دکتر علیرضا صدر به عنوان عضو هیات علمی وابسته گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری منعقد شد.

 دکتر فرزی با اشاره به اینکه جذب اعضای هیات علمی وابسته در دانشگاه ها بر اساس آیین نامه وزارت علوم صورت می گیرد، اظهار داشت: دانشمندان و نخبگان ایرانی مقیم خارج کشور بر اساس این آیین نامه می توانند به عنوان “استاد و عضو هیات علمی وابسته “با دانشگاه های داخل کشور همکاری های آموزشی و پژوهشی داشته باشند.

گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری دومین مرکز جذب نخبگان خارج از کشور در بین دانشگاه های منطقه ۹ کشور ( چهار استان خراسان و سمنان) است.