کابین امواج ضدعفونی کننده جهت کاهش بار ویروسی پرسنل مراکز درمانی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا توسط پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری طراحی و ساخته شد.

دکتر احسان کوشکی، عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری و مسئول تیم طراحی این کابین، در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: همزمان با شیوع بیماری کووید ۱۹ در سراسر جهان، مدتی است که از تابشهاي الکترومغناطیسی فرابنفش، فراصوت، مواد پرتوزا و … براي گندزدایی و استریل کردن هوا، وسایل و تجهیزات و نیز افراد در آزمایشگاه ها ، بیمارستان ها و … استفاده می شود.

وی افزود: در این راستا کابین امواج ضدعفونی کننده در گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواري جهت کمک به  پرسنل خدوم درمان سبزوار که در خط مقدم مبارزه با بیماري کرونا هستند، طراحی و ساخته شده است.

دکتر کوشکی  ادامه داد: با توجه به ویزگی هایی که در طراحی این کابین مدنظر قرار گرفته است، این دستگاه می تواند در از بین بردن بخش اعظمی از آلودگی هایی ویروسی مفید واقع شود.

وی با اشاره به اینکه این دستگاه بصورت خودکار و با ورود فرد به داخل کابین راه اندازي می شود، اظهار داشت: همزمان با ورود فرد به کابین، چشمه های متعدد نور فرابنفش و نیز چهار چشمه فراصوت، بخش میانی بدن شخص شامل لباس ها و دست ها که بیشتر در تماس با آلودگی است را بمدت بیست ثانیه به صورت کامل پرتو دهی می کند.

 عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: مزیت مهم این دستگاه غیر لمسی بودن کابین است که باعث می شود پرسنل درمان پس از استفاده از آن و هنگام ترک مراکز درمانی با اطمینان بیشتری به محیط خارج وارد شوند.

وی با تاکید بر اینکه  کلیه تجهیزات مورد استفاده در این کابین از داخل کشور تامین شده است، یادآور شد: کار تحقیقاتی روی این کابین  جهت افزودن گزینه های بیشتر و بررسی اثرات جانبی و دوزی متری توسط استادان گروه فیزیک روی دستگاه ادامه دارد.