ماسک‌های سه لایه استریل توسط اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری مستقر در مرکز رشد و با همکاری مرکز سالمندان پدر تولید شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری دکتر غلامعلی فرزی در این خصوص گفت: با هماهنگی انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و اداره کل تجهیزات پزشکی، در حال حاضر ماسک‌های سه لایه از منسوخ نبافته پلیمری برای مراکز بهداشت و استفاده عموم شهروندان شهرستان سبزوار تولید می‌ شود.

استاد دانشگاه حکیم سبزواری افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و نیاز جدی شهرستان به این محصول، هم اکنون روزانه حدود دو هزار ماسک در مرکز سالمندان پدر تولید می شود.

دکتر فرزی افزود: در همین راستا دو هزار ماسک تحویل مرکز بهداشت شهرستان شد تا بهمراه سایر اقلام بهداشتی و شوینده اهدا شده توسط تعاونی مهندسین ناظر شهرستان در کوی گلستان سبزوار توزیع گردد.