طی سفر رئیس و هیات رئیسه دانشگاه حکیم سبزواری به کشور عراق روز شنبه دکتر زنگنه اسدی و هیات همراه ضمن حضور در دانشگاه کوفه با رئیس این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد، در این دیدار دو طرف بر لزوم توسعه همکاری‌های مشترک دانشگاهی تاکید کردند.
گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری پس از ارتقاء آموزشی و پژوهشی بین المللی ، بین دانشگاه‌های مورد تائید وزارت تعلیم عراق قرار دارد.