مدیر گروه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه حکیم سبزواری گفت: این دانشگاه با هدف رفع نیازهای علمی و صنعتی در سال ۱۴۰۰،  ۴۴ قرارداد پژوهشی به ارزش ۳۴ میلیارد ریال با بخش صنعت امضا کرده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدودا ۹۰ درصدی از لحاظ مبلغ ریالی و رشد۶۰ درصدی از لحاظ تعداد قرارداد داشته است.

دکتر عباس احسانی سرشت در گفت وگو با روابط عمومی دانشگاه افزود:  ۴۶ عضو هیئت علمی در سال ۱۴۰۰ مشغول انجام این قرارداد ها بوده اند که نسبت به سال ۱۳۹۹ از رشد بیش از ۱۸ درصد ی حکایت دارد. از این تعداد ۲۷ عضو هیئت علمی اولین قرارداد پژوهشی خود را منعقد کرده اند.

مدیر گروه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه حکیم سبزواری  اظهار داشت: قرارداد های منعقد شده در سال ۱۴۰۰ با ۳۲ شرکت معتبر بوده که ۲۲ شرکت اولین قرارداد منعقد شده با دانشگاه داشتند.عمده قراردادهای این دانشگاه با معاونت علمی ریاست جمهوری، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوطی سال ۱۴۰۰ صورت گرفت: امضای قرارداد با معاونت علمی ریاست جمهوری، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، سازمان امور اراضی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان شمال، شرکت ماشین‌های الکتریکی ‘جمکو’ شهرستان جوین، سیمان لار سبزوار، موسسه تحقیقات آب، شرکت ملی نفت ایران-مدیریت اکتشاف، شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی و چند قراداد با صنایع دفاعی کشور بوده است. لازم به ذکر است که این قرارداد ها مربوط به همه حوزه های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی می باشد.

وی یادآور شد: یکی از انواع خدماتی که مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت انجام می‌دهد، پیگیری، کنترل و تسهیل امور مربوط به طرح‌های پژوهشی بنیادی و کاربردی پژوهشگران با هدف کمک به پیشبرد مرزهای دانش و حل مسائل اساسی کشور در شاخه‌های مختلف علوم و صنایع است.

مدیر  ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه حکیم سبزواری خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری  ۲۵ عضو هیات علمی این دانشگاه به منظور انجام فرصت مطالعاتی خود به شکل نیمه وقت و تمام وقت و مطابق شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در بخش جامعه و صنعت اعزام شده‌اند.