مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه ۲۷ شرکت دانش بنیان و واحدفناور در این مرکز فعالیت می کنند، گفت:  ۱۱۰ نیروی انسانی در این شرکت ها مشغول هستند که در سال ۱۴۰۰ این شرکت ها حدود ۸ میلیارد تومان فروش محصول داشته اند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر رضایی در نشست شورای سیاستگذاری مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری  که با حضور رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: تشکیل ستاد توسعه فناوری نوآوری شهرستان سبزوار با محوریت مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری الزامی به نظر می رشد.

وی با تشریح اهم اقدامات انجام شده در مرکز رشد دانشگاه طی چندماهه اخیر، اظهار داشت: تقویت حوزه فناوری، برپایی نمایشگاه توانمندی‌های فناوران در حاشیه سفر وزیر محترم علوم به سبزوار، اختصاص فضای کارگاهی به فناوران، اختصاص فضا به مرکز رشد فناوری های نرم، جذب حمایت مالی از معاونت فناوری وزارت، حمایت‌های مالی،آموزشی و مشاوره معنوی و مالی توسط مرکز رشد و پارک علم و فناوری برخی از این اقدامات است.

مدیر مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری همچنین  فراهم نمودن مقدمات راه اندازی پردیس علم و فناوری سبزوار و اخذ مصوبات هیات امنا برای افزایش مساحت پردیس از ۱۰ هکتار به ۵۰ هکتار را از برنامه های این مرکز در آینده خبر برشمرد.