در اختتامیه سی و دومین گردهمایی سالانه روسای مراکز و کارشناسان مشاوره دانشجویی مراکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری و پردیس فناوری های نوین خوش درخشیدند و موفق به کسب رتبه برتر و  نمونه کشوری شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، همزمان با برگزاری سی و دومین گردهمایی سالانه روسای مراکز و کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاهها، اسامی مراکز مشاوره  نمونه، برتر  و فعال که براساس ارزیابی فعالیت سالانه انتخاب شده اند معرفی شد.

در این مراسم که با حضور، دکتر صدیقی ، ریاست سازمان امور دانشجویان، دکتر علم معاون امور دانشجویان داخل و دکتر صفاری نیا، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت این سازمان برگزار شد،  مرکز مشاوره دانشگاه تهران به عنوان مرکز ممتاز کشوری معرفی و رئیس این مرکز نشان حامی را دریافت کرد.

بر اساس اعلام دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان رتبه نمونه  کشوری به مراکز مشاوره دانشگاههای شهید بهشتی، مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، دانشگاه بناب، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه کردستان ، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه حکیم سبزواری اختصاص یافت.

همچنین  مراکز مشاوره دانشگاه فناوری های نوین سبزوار، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه صنعتی سیرجان، دانشگاه تبریز، دانشگاه بجنور، دانشگاه اراک، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه اصفهان و دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شیراز رتبه های برتر کشوری را کسب کردند.

گفتنی است از سال جاری به مراکز مشاوره برتر کشوری نشان حامی اعطا می شود.