در طرح ارتباط با صنعت دکتر احسان اعتمادی عضوهیات علمی دانشگاه حیکم سبزواری با همکاری شرکت کابل خودرو سبزوار قالب شیشه بالابر ماشین پژو طراحی و پارامترهای موثر در افزایش راندمان قالب و همچنین نمونه نهایی محصول مورد بررسی و انجام خواهد شد.

دکتر  اعتمادی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: با توجه به مشکلاتی که در صنعت خودرو بوجود آمده نیاز بر این است که با تکیه برتوان داخلی و نیاز کشور به داخلی سازی، چنین پروژه هایی انجام شود. این پروژه با همکاری شرکت کابل خودرو سبزوار که از قطب های تولید قطعات کابل های کنترل و شیشه بالابر انواع ماشین های سواری داخل کشور است و از تآمین کنندگان اصلی شرکت ایران خودرو و سایپا در کشور و شهر سبزوار حضور دارد، صورت می پذیرد.

عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری افزود: قطعه مورد نظر که برای اولین بار داخلی سازی شده، قطعه پلیت واسط شیشه بالابر پژو ۳۰۱ است که با معرفی ایران خودرو به پژو k132  تغییر نام پیدا کرده است.

دکتر اعتمادی اهداف و خروجی  این قرارداد را طراحی جدید و بهینه سازی قالب پژو ۳۰۱ بر اساس آخرین استاندارد ها، شبیه سازی قطعه تحت بارگذاری های مکانیکی و حرارتی و سپس آنالیز تنش، حرارت و تغییر شکل قالب و محاسبه میزان انقباض نهایی قالب و قطعه برشمرد.