در طرح پژوهشی دکترسمیه دولت آبادی، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری با همکاري دانشگاه ورشو- لهستان اثر آلودگی خاک ها بر پراکنش و تنوع گونه های قارچی موکورال ها بررسی شد.

دکتر دولت آبادی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه  گفت: این طرح با عنوان

“Influence of soil contamination on the occurence and diversity of Mucoromycota and their endosymbiotic bacteria

از سوی سازمان  National Science Centre, Poland مورد حمایت ۱۷۵,۰۰۰یورو قرار گرفته است

عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه این قارچ ها جزو قدیمی ترین قارچ هایی هستند که زندگی در خشکی را آغاز نموده اند و در محیط پیرامون ما به وفور یافت می شوند، اظهار داشت: برای انجام این مطالعه از خاک های مناطق نفت خیز ایران در کنار دیگر نمونه ها استفاده شده است و میزان فلزات سنگین و آلاینده های نفتی مانند BTEX, PAHs، در این نمونه های خاک مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر دولت آبادی افزود: با استفاده از روش استخراج کل ژنوم میکروارگانیسم های موجود در یک نمونه خاک، تنوع زیستی موجود در خاک رصد شده و الگوی تنوع آلفا و بتا نمونه ها ترسیم می گردد تا بیانگرمسیرتکاملی این گونه ها باشد، گونه هایی که بیشترین حضور را در محیط های با درصد آلودگی بالا نشان دهند، می توانند نقش موثری در زیست پالایی  مناطق آلوده  به مواد نفتی داشته باشند.