در طرح پژوهشی و تحقیقاتی ارتباط با صنعت دکتر مهدی زارعی و دکتر مهدی بروغنی اعضای هیات علمی دانشگاه حیکم سبزواری و دکتر امیر صابری­ نصر مدرس دانشگاه خوارزمی” مدل­سازی کمی و کیفی سفره­های آب زیرزمینی با تکیه بر انتقال و انتشار آلاینده­ ها” بررسی می شود.

دکتر مهدی زارعی در خصوص این طرح به روابط عمومی دانشگاه گفت: این قرارداد با اعتبار هفتصد و چهل و دو میلیون ریال بین دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی منعقد شده و مطالعات آن طی مدت یکسال انجام خواهد شد.

عضو هیأت علمی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: سبزوار به لحاظ جغرافیایی و اقلیمی در منطقه‌ای واقع شده است که به دلیل عدم وجود رودخانه‌های دائمی و نیمه‌دائمی از نظر منابع آبی محدود است و آبهای زیرزمینی نقشی اساسی در تأمین آب شرب منطقه ایفا می­نماید.

دکتر زارعی ادامه داد: بر این اساس تعیین منشاء آلاینده‌های موجود در منابع آب، حفظ کیفیت آبهای زیرزمینی و جلوگیری از آلوده شدن آنها به خصوص در این منطقه حائز اهمیت فوق ­العاده­ای در حفظ سلامت ساکنین می­ باشد.  

وی با اشاره به اینکه شهرستان سبزوار به ویژه محل چاه­های آب شرب آن بر روی سازند کرومیت واقع شده که سبب آلودگی آب شرب می شود، افزود: حل این معضل در دستور کار مدیران بالارتبه شرکت آب و فاضلاب استان قرار گرفته است، لذا طرح حاضر به منظور بررسی وضعیت آلودگی آب شرب سبزوار، تعیین منشاء آلودگی کروم، نحوه حرکت و انتشار آن و ارائه راه­کارهای کاهش یون مذکور هدف گذاری شده و کمک شایان توجهی به بالا بردن کیفیت آب شرب می­نماید.

دکتر زارعی اظهار داشت: با توجه به اهداف مطالعه در این پروژه پس از بررسی مطالعات مرتبط و مروری بر تجارب سایر کشورها با انجام نمونه­برداری از منابع آب شرب شهرستان سبزوار، کیفیت این منابع مورد بررسی قرار می­گیرد.

 عضو هیأت علمی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: در گام نخست این پژوهش منشاء آلاینده‌ها در گستره طرح تعیین و سپس به تهیه مدل ریاضی کمی و کیفی آبخوان به منظور تشخیص نحوه حرکت و پراکنش یون کروم در محیط پرداخته و در گام پایانی راه­کارهای اجرایی جهت کاهش آلودگی منابع آب شرب ارائه می­گردد.

وی خاطرنشان کرد: نتایج این مطالعه علاوه بر فراهم نمودن امکان پایش کیفی منابع آب شرب، تعیین مناطق مناسب برای حفر چاه آب شرب در آینده و یا تغییر محل چاه­های آب شرب فعلی، راهکارهایی جهت تقلیل و یا حذف آلودگی مربوطه ارائه خواهد کرد که کمک ویژه­ای در حفظ کیفیت آب شرب و سلامت ساکنین شهرستان خواهد بود.