در قالب افتتاح مجازی پروژه های عمرانی ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور  که ظهر امروز به مناسبت بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سپهبدحاج قاسم سلیمانی در اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم انجام شد، اتاق تندرسی پسران دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه بنا به اعلام مدیریت تربیت بدنی اتاق تندرسی پسران دانشگاه حکیم سبزواری با زیربنای ۲۲۰ مترمربع جز طرح های ۵۰ درصدی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم است که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال که ۵۰ درصد ان را دانشگاه و ۵۰ درصد را اداره کل تامین کرده است، افتتاح شد.