در قالب طرح ارتباط با صنعت امکان سنجی غنی سازی نمک طعام با آهن و فولیک اسید توسط پژوهشگران دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری صورت می گیرد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه این طرح ارتباط با صنعت بین دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت تولید و تصفیه نمک طعام خوراکی نمکال سبزوار منعقد شده است و مجریان این طرح پژوهشی دکتر حمید حیدرزاده درزی، دکتر محمود فرخی و دکتر سید محمد مهدی نوری اعضای هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری هستند.

 دکتر حیدرزاده در گفتگو با روابط عمومی ضمن تشریح زوایای این طرح گفت: در این طرح بررسی­ های لازم جهت امکان سنجی تنظیم فرمول مناسب از ریز مغذی­ های آهن و فولیک اسید و همچنین بررسی تکنیک مناسب غنی سازی جهت رفع چالش های مذکور انجام خواهد شد.

 عضو هیات علمی مهندسی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه غنی سازی مواد غذایی روشی کارآمد برای رفع کمبود مواد ریز مغذی نظیر ید، آهن در رژیم غذایی است، افزود: غنی سازی نمک طعام با عناصر ریز مغذی یک تکنیک مناسب برای اطمینان از تغذیه مناسب است که اولین بار در سال ۱۹۲۱ با افزودن ید انجام شد و در سال ۱۹۸۰ تقریبا در تمام کشورها گسترش یافت.

 این پژوهشگر اظهار داشت: در پی نتایج موفقیت آمیز غنی سازی نمک طعام با ید، ثابت شده است که این ماده غذایی با توجه به قیمت مناسب و مصرف یکنواخت در اقشار مختلف جامعه حاملی ایده­آل برای تامین مواد ریز مغذی و رفع کمبود های آن ها است.

 وی با تاکید بر اینکه کمبود آهن شایع­ترین اختلال تغذیه ای در جهان در حال توسعه و شایع­ترین علت کم خونی، اختلال رشد جنین، کاهش مهارت­های حرکتی و ظرفیت یادگیری، کاهش فعالیت بدنی و کاهش ایمنی در برابر بیماری­ها می باشد، گفت: اسیدفولیک به عنوان ماده غنی­ساز فولات در صنایع غذایی و دارویی در سلول­های مخاطی به متیل تترا هیدروفولات  تبدیل شده و در خون رها می­شود که کمبود آن در بزرگسالان می­تواند منجر به کم خونی، افزایش حساسیت به عفونت، کاهش انعقاد خون و کاهش جذب مواد مغذی شود.

  دکتر حیدرزاده ادامه داد: افزودن این مواد به نمک ید دار می تواند با چالش ­هایی مانند واکنش ید و آهن  و همچنین کاهش پایداری مواد ریز مغذی غنی شده در طی زمان در حضور نور و رطوبت همراه باشد.