در قالب یک قرارداد پژوهشی با شرکت سیمان سبزوار، دوربین بینایی درون کوره پخت سیمان، توسط دکتر هادی برزویی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری  طراحی و ساخته می شود.

دکتر برزویی با اشاره به اینکه این پروژه پژوهشی با همکاری دکتر محمد کمالی مقدم (دکتری برق و الکترونیک) در حال انجام است، به روابط عمومی دانشگاه گفت: در این پروژه قرار است یک دوربین برای دیدن شعله و محوطه درون کوره اصلی شرکت سیمان ساخته شود.

 عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: با توجه به اینکه دمای محیطی در این کوره حدود ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد است، این دوربین باید بتواند در هنگام علمکرد کوره، تصاویر واضح از درون کوره را به قسمت کنترل مخابره کند و در عین حال نسبت به دمای بسیار بالای درون کوره ایمن باشد.

دکتر برزویی گفت: خروجی این دستگاه توسط واحد کنترل برای رصد کردن و دیدن فرایند درون کوره مورد استفاده قرار می گیرد.