در قالب یک قرارداد پژوهشی با شرکت کاشی الماس کبیر شمس، دانش فنی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه توسط دکتر عباس احسانی سرشت عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری تدوین می‌شود.

دکتر احسانی سرشت در خصوص این پروژه به روابط عمومی دانشگاه گفت: یکی از دغدغه‌های مهم کارخانه‌هایی که خطوط تولید به هم پیوسته دارند، اطمینان از عملکرد مداوم و بدون توقف خطوط تولید است.

استادیار گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری افزود: توقف خارج از برنامه‌ی چنین کارخانه‌هایی می‌تواند زیان‌های قابل توجه اقتصادی به بار آورد، به همین جهت اینجانب در همکاری با شرکت کاشی الماس کبیر شمس، تدوین دانش فنی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را بر عهده دارم.

وی ادامه داد: برنامه‌ نگهداری پیشگیرانه شامل فرآیندهایی همچون، بازرسی، رفع عیب، تخمین عمر، سرویس دوره‌ای و  تعمیرات جزئی می‌باشد. این فعالیت‌ها سبب می‌شوند تا تجهیزات خط تولید از عمر مطلوب برخوردار باشند و تعداد خرابی‌های پیش بینی نشده‌ی آن‌ها به حداقل برسد.

دکتر احسانی سرشت بیان کرد: تدوین برنامه‌ی نگهداری پیشگیرانه نیازمند اطلاع از دانش‌های مختلفی از جمله در حوزه‌های مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع و مهندسی برق است. به همین جهت این فعالیت را با همکاری تعدادی از متخصصین در حوزه‌های مختلف انجام می‌دهم.