مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه حکیم سبزواری با حضور دکتر میثم نریمانی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری در این مراسم  گفت: با اجرای قوانین حمایت از شرکتهای دانش بنیان افزون بر ۱۰ هزار شرکت ارزیابی شدند و از این تعداد صلاحیت سه هزار و ۴۰۰ شرکت در سطح کشور مورد تایید قرار گرفت.

دکتر میثم نریمانی افزود: شرکتهای تایید صلاحیت شده از قوانین حمایت شرکتهای دانش بنیان و مزایای مالی در قالب صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده می کنند.
وی ادامه داد: این شرکتها همچنین از مزایای مالیاتی به عنوان معافیت مالیاتی فروش درآمدی شرکتهای دانش بنیان بهره می برند چنانکه امسال ۲ هزار میلیارد ریال معافیت مالیاتی به شرکتهای دانش بنیان تعلق گرفت.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری گفت: اولویت اصلی، توسعه زیست بوم دانش بنیان است تا استادان و دانشجویان بتوانند طرحهای کاربردی خود را در قالب شرکتهای درآمد زایی که کسب و کار مشخص دارند انجام دهند.

وی افزود: شرکتهای دانش بنیان در ایران به لحاظ زیرساختها و توسعه رقابت پذیری بین المللی از سطح خوبی برخوردارند اما آموزشهای مهارتی دانشگاهی به سبب مشکلات فضای کسب و کار و به روز نبودن ساختار تامین مالی نتوانسته به بدنه صنعت متصل شود.
دکترنریمانی ادامه داد: رویکرد دفتر سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اقتصاد پویا مبتنی است تا با جذب فناوریها از موتورهای توسعه علم و فناوری، آن را وارد بدنه اقتصادی کشور کند.

وی به رونق کسب و کار اینترنی نیز اشاره و بیان کرد: بر اساس برنامه توسعه شرکتهای خلاق دیجیتال تاکنون ۲۰۰ شرکت در سطح کشور ارزیابی شده اند.
گفتنی است  در این مراسم از ۱۶ پژوهشگر برتر دانشگاه حکیم سبزواری در ۵ حوزه: فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، ارتباط با صنعت و ارتباط بین الملل تقدیر شد. همچنین در این مراسم از دکتر محمدرضا حامدی نیا، استاد فقید و شاخص دانشگاه حکیم سبزواری با حضور خانواده مرحوم  تقدیر شد.