تیم دختران دانشگاه حکیم سبزواری در رشته ۴ در ۵۰ متر آزاد تیمی مسابقات شنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور موفق به کسب مقام سوم  شد.

این رقابت ها با حضور شش تیم به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

اعضای تیم دختران دانشگاه را خانم هاحکمت جو، نژاد عطایی، شفیعی، ایستان،افشاری کیا، خسروآبادی و برهانی تشکیل داده بودند، همچنین مربی تیم خانم حشمتی و سرپرست خانم اسدالله پور بود.