۸ طرح فناورانه ی  دانشگاه  حکیم سبزواری  و مرکز رشد واحدهای فناور موفق به دریافت حمایت های شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (فن بازار )  و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوردر نمایشگاه هفته پژوهش خراسان رضوی  شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه این حمایتها شامل:
۱٫ برگزاری جلسات(B2B) با متقاضیان صنعتی و حمایت های مادی و معنوی فن بازار
۲-تامین بخشی از خرید دانش فنی از صاحبان طرح صنعتی دانشگاهی توسط صنایع استان بصورت بلاعوض
۳٫دریافت تسهیلات خرید دانش فنی برای صنایع متقاضی طرح های فناورانه دانشگاهی مورد تایید فن بازار
۴٫حمایت از حضور طرح ههای منتخب در نمایشگاههای  فناوری ،تورهای فناوری و فستیوالهای تخصصی اختراعات
۵-کمک به جذب سرمایه گذار برای صنعتی سازی طرح های منتخب صنعتی با حمایت های معنوی و مادی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهور.

نام مرکز نام فناور نام طرح ردیف
مرکز رشد دانشگاه مهندس مهدی مهری نرم افزار حذف مه از فیلم ها و دوربینها ۱
مرکز رشد دانشگاه دکتر مجتبی  هادوی دستگاه ترموراکتور آزمایشگاهی ۲
دانشگاه حکیم سبزواری دکتر رحیم ایلدرآبادی سیستم حفاظت امنیتی محیطی مبتنی بر لیزر ۳
مرکز رشد دانشگاه مهندس فرزاد موسوی زاده بازوی ربات Spad S100 ۴
مرکز رشد دانشگاه مهندس مهدی مهری نرم افزار حذف دود از فیلم ها و دوربینها ۵
مرکز رشد دانشگاه مهندس مهدی حلبیان سامانه تفکیک پسماند شهری ۶
مرکز رشد دانشگاه مهندس مهدی مهری نرم افزار حذف تاری از فیلم ها و دوربینها ۷
مرکز رشد دانشگاه مهندس مهدی مهری نرم افزار حذف گرد و غبارها از فیلم ها و دوربینها ۸