سامانه مدیریت حفاظت محوطه های باستانی بر پایه سامانه اطلاعات مکانی دستاورد نمونه پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری در نوزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری توسط مسئولین وزارت علوم  رونمایی شد.

مهندس مجتبی کاویان  از فناوران همکار  طرح در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه  در تشریح این سامانه گفت: این سامانه، یک سیستم اطلاعات مکانی است که با یک نرم افزار با زبان SQL که مسؤولیت تعامل و همگویی با مخاطب را دارد، همراه شده است.

عضو هیات علمی گروه مرمت دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه هم اکنون این سامانه در پایگاه پژوهشی شهر تاریخی تون (فردوس) در حال اجرا است، افزود: اطلاعات وسیع مورد نیاز مدیر حفاظت از قبیل نام مالک املاک، کاربری معاصر، مساحت، سطح اشغال، کاربری های تاریخی، ارزش گذاری میراثی، قدمت ساختمان، طبقات، سبک معماری، قوس های اصلی و تکنولوژی ساخت و  سلامت ساختمان در این سامانه ذخیره شده است.

وی با تاکید بر اینکه کاربرد این سیستم در کلیه محوطه هایی است که به دلیل ثبت در فهرست آثار ملی یا آثار جهانی، نیازمند مستندسازی، مدیریت و پایش مداوم می باشند، اظهار داشت: عملکرد این سامانه اینگونه است که کلیه اطلاعات اولیه و داده های روزمره ای که توسط عوامل حفاظت، از داخل محوطه جمع آوری می شود، در یک سیستم اطلاعات مکانی ذخیره کرده و امکان تحلیل و فراتحلیل آنها را مطابق اهداف مدیریت حفاظت در اختیار حاکمیت محلی و ملی قرار می دهد.

 مهندس کاویان ادامه داد:  با استفاده از سیستم ها و فراتحلیل های موجود  در این سامانه می توان وضعیت کلیه عناصر یا روابط میان آنها را کنترل کرد و اگر تحلیل جدیدی نیز بر آنها داشته باشیم، با فرمول نویسی و توسعه سامانه می توانیم از آن استخراج نماییم.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر اینکه کنترل و نظارت بر کلیه فرآیندها و تغییرات در این سیستم برای مدیر حفاظت ممکن خواهد شد، افزود:  بازار هدف این سامانه کل پایگاه های میراث فرهنگی و مدیریت حفاظت کلیه سایت های ملی و جهانی در سراسر دنیا است.