در هفتاد و ششمین جلسه شورای واحدهای فناور مرکز رشد با درخواست هسته فناور آذر پارس آرنیکا، آقای مهدی کریمی نژاد با ایده محوری دیوارپوشهای کامپوزیتی دکوراتیو جهت ورود به دوره رشد مقدماتی موافقت گردید.
دیوارپوش های دکوراتیو کامپوزیتی نسل جدید سری محصولات سنگهای مصنوعی است که با صنعت معماری و ساختمان در ارتباط است. کاربرد دیوارپوش های دکوراتیو در نماهای داخلی و خارجی ساختمان های مسکونی تجاری و اداری است که هدف از ارائه این محصول حذف یک نواختی دیوارهای ساده ساختمان ها-عایق حرارت و برودت- عایق رطوبت-عایق صوت و ارتعاش و مقاوم در برابر رشد میکروب ها و باکتری های ساختمانی است در تولید این دیوارپوش ها از مواد غیر قابل بازیافت و مضر موجود در محیط زیست استفاده شده که علاوه بر کاهش آلودگی محیط زیست جرم نهایی محصول را نیز کاهش می دهد .