در پروژه ارتباط با صنعت دکتر مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با شرکت گاز استان لرستان روشی نوین جهت گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده طراحی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری پروژه ارتباط با صنعت”بررسي فني و اقتصادي شيوه هاي کاهش تعداد علمک ها و رگولاتور ها در روستاها و شهرهاي کوچک” که طی قراردادی از سوی شركت گاز استان لرستان با دانشگاه حکیم سبزواری منعقد شده بود با موفقیت به پایان رسید.

دکتر مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیات علمی گروه مکانیک و مجری این طرح ارتباط با صنعت در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه بیان داشت که در این پروژه ارتباط با صنعت که انجام آن ۱۸ ماه طول کشید هدف اصلی طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده بر مبنای کاهش علمک ها و رگلاتورهای مورد نیاز در روش معمول بوده است.

گاز طبيعي در خطوط انتقال داراي فشار بالايي در حدود ۶۰۰-۱۰۰۰Psi مي باشد که اين فشار بايد در محل مصرف تا حدود ۰٫۲۵Psi کاهش يابد. بخش هاي مختلفي وظيفه کاهش فشار گاز را در طول مسير بر عهده دارند که آخرين قسمت رگولاتور است که بر روي ملک مصرف کننده نهايي نصب مي گردد. در رگولاتورها عموما کاهش فشار از ۶۰Psi تا ۰٫۲۵Psi انجام مي پذيرد. جهت نصب رگولاتور قسمتي به نام علمک گاز تعبيه مي گردد که در اصطلاح به قسمت انتهايي خط انشعاب گاز كه در مجاورت و متكي به ملك مصرف كننده قرار مي گيرد اطلاق مي گردد و گاز يك يا چند مشترك را تامين مي نمايد. علمك‌ها به عنوان نقاط انتهائي تحويل گاز به مشتري محسوب مي‌گردند. در گازرساني به مناطق روستايي و بافت قديمي شهرها همواره يکي از مشکلات عمده چگونگي نصب و قرار گيري علمک ها و رگولاتور ها بر روي ديوارها و ساختمان هايي است که از استحکام کافي برخوردار نيستند.

بروز اين مشکل گازرساني به اين مناطق را سخت و دشوار و گاهي همراه با ايجاد خطراتي نموده است. از سوی دیگر با توجه به تعدد بکارگیری عملک ها و رگلاتورها گازرسانی در این مناطق نیز در بسیاری موارد توجیه اقتصادی ندارد.

بر این اساس در این پروژه با مدل سازي جريان، رفتار ديناميکي گاز طبيعي در خطوط توزيع بعد از رگولاتور بر حسب مسافت و تعداد مصرف کننده ها و … یک روش نوین بر حسب تغییر فشار و ابعاد لوله طراحی گردید که به کمک آن عملا امکان گازرسانی به روستاهای دورافتاده فراهم گردید.

لازم به ذکر است که روستای گازه بعنوان روستای پایلوت انتخاب گردید و طراحی برای این روستا انجام شد که در شکل زیر قابل مشاهده می باشد.

همچنین از دست آوردهای مهم دیگر این پروژه می توان به توسعه نرم افزار بومی طراحی شبکه گاز طبیعی ( NGPDS) توسط این تیم پژوهشی اشاره نمود که به کمک آن به راحتی میتوان خطوط شبکه را طراحی و پارامترهای مختلف را محاسبه نمود. لازم به ذکر است که این نرم افزار با برند دانشگاه حکیم سبزواری در سطح شرکت ملی گاز ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

در نهایت نتایج این پروژه ارتباط با صنعت در قالب مقاله ای با عنوان

The new designing approach for low pressure natural gas distribution pipelines network in small towns and villages based on techno-economic analysis (Case study: Gazeh village)

در مجله معتبر Natural Gas Science and Engineering Journal of در حال داوری می باشد.