در پروژه ارتباط با صنعت دکتر مهدی دشت بیاض عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با شرکت گاز استان لرستان روشی نوین جهت گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده طراحی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری پروژه ارتباط با صنعت”بررسی فنی و اقتصادی شیوه های کاهش تعداد علمک ها و رگولاتور ها در روستاها و شهرهای کوچک” که طی قراردادی از سوی شرکت گاز استان لرستان با دانشگاه حکیم سبزواری منعقد شده بود با موفقیت به پایان رسید.

دکتر مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیات علمی گروه مکانیک و مجری این طرح ارتباط با صنعت در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه بیان داشت که در این پروژه ارتباط با صنعت که انجام آن ۱۸ ماه طول کشید هدف اصلی طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده بر مبنای کاهش علمک ها و رگلاتورهای مورد نیاز در روش معمول بوده است.

گاز طبیعی در خطوط انتقال دارای فشار بالایی در حدود ۶۰۰-۱۰۰۰Psi می باشد که این فشار باید در محل مصرف تا حدود ۰٫۲۵Psi کاهش یابد. بخش های مختلفی وظیفه کاهش فشار گاز را در طول مسیر بر عهده دارند که آخرین قسمت رگولاتور است که بر روی ملک مصرف کننده نهایی نصب می گردد. در رگولاتورها عموما کاهش فشار از ۶۰Psi تا ۰٫۲۵Psi انجام می پذیرد. جهت نصب رگولاتور قسمتی به نام علمک گاز تعبیه می گردد که در اصطلاح به قسمت انتهایی خط انشعاب گاز که در مجاورت و متکی به ملک مصرف کننده قرار می گیرد اطلاق می گردد و گاز یک یا چند مشترک را تامین می نماید. علمک‌ها به عنوان نقاط انتهائی تحویل گاز به مشتری محسوب می‌گردند. در گازرسانی به مناطق روستایی و بافت قدیمی شهرها همواره یکی از مشکلات عمده چگونگی نصب و قرار گیری علمک ها و رگولاتور ها بر روی دیوارها و ساختمان هایی است که از استحکام کافی برخوردار نیستند.

بروز این مشکل گازرسانی به این مناطق را سخت و دشوار و گاهی همراه با ایجاد خطراتی نموده است. از سوی دیگر با توجه به تعدد بکارگیری عملک ها و رگلاتورها گازرسانی در این مناطق نیز در بسیاری موارد توجیه اقتصادی ندارد.

بر این اساس در این پروژه با مدل سازی جریان، رفتار دینامیکی گاز طبیعی در خطوط توزیع بعد از رگولاتور بر حسب مسافت و تعداد مصرف کننده ها و … یک روش نوین بر حسب تغییر فشار و ابعاد لوله طراحی گردید که به کمک آن عملا امکان گازرسانی به روستاهای دورافتاده فراهم گردید.

لازم به ذکر است که روستای گازه بعنوان روستای پایلوت انتخاب گردید و طراحی برای این روستا انجام شد که در شکل زیر قابل مشاهده می باشد.

همچنین از دست آوردهای مهم دیگر این پروژه می توان به توسعه نرم افزار بومی طراحی شبکه گاز طبیعی ( NGPDS) توسط این تیم پژوهشی اشاره نمود که به کمک آن به راحتی میتوان خطوط شبکه را طراحی و پارامترهای مختلف را محاسبه نمود. لازم به ذکر است که این نرم افزار با برند دانشگاه حکیم سبزواری در سطح شرکت ملی گاز ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

در نهایت نتایج این پروژه ارتباط با صنعت در قالب مقاله ای با عنوان

The new designing approach for low pressure natural gas distribution pipelines network in small towns and villages based on techno-economic analysis (Case study: Gazeh village)

در مجله معتبر Natural Gas Science and Engineering Journal of در حال داوری می باشد.