در پژوهش بین المللی فاطمه میوانه دانشجوی دکترای دانشگاه حکیم سبزواری با پژوهشگران اسپانیایی، ایتالیایی، استرالیایی و دانشگاه شهید بهشتی اثرات مواجهه کوتاه مدت با ذرات معلق(PM) در روزهای همراه با گردوغبار و بدون گردوغبار با مرگ و میر در ایران بررسی شد.

فاطمه میوانه در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه وجود غلظت بالای ذرات معلق در طوفان های گردو غباری و هوای آلوده تاثیر مخربی بر سلامت شهروندان می گذاردگفت: در این پژوهش به بررسی اثر این ذرات بر سلامت شهرندان ساکن شهرهای بزرگ ایران از جمله کلان شهر تهران و شهر اهواز پرداخته شد.

وی ادامه داد: در همین راستا پس از شناسایی روزهای دارای PM10(ذرات معلق با قطر کمتر از۱۰ )  با غلظت بیشتر از ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب و بررسی نسبت بین PM10 و (PM2.5  ذرات معلق با قطر کمتر از۲٫۵ ) در طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ ارتباط مرگ و میر روزانه با این ذرات در دو شهر تهران و اهواز با استفاده از مدل (Case-Crossover) مبتنی بر رگرسیون پواسون مشروط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه حکیم سبزواری افزود:  نتایج جالب توجه این مطالعه گویای این مطلب است که اثرگزاری PM10 در شهر اهواز بدون تاخیر زمانی وجود ارتباط معنی دار آن با افزایش مرگ و میر روزانه بوده است در حالی که در شهر تهران PM2.5 بیشترین معنی داری این ارتباط را با تاخیر زمانی ۲ و ۳ روزه نشان داده است.

این پژوهشگر دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: همچنین ذرات معلق با قطر کمتر از ۲٫۵ ارتباط معنی داری با مرگ و میرهای روزانه در اهواز نداشته اند.

میوانه یادآور شد: این پژوهش بصورت مشترک بین پژوهشگران دانشگاه های حکیم سبزواری، علوم پزشکی شهید بهشتی، موسسه ارزیابی محیط زیست و تحقیقات آب بارسلونا اسپانیا، گروه اپیدمیولوژی لاتزیو ایتالیا، گروه بهداشت عمومی و پیشگیری پزشکی دانشگاه موناش استرالیا انجام پذیرفت.

وی خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از این پژوهش در مقاله ای با عنوان

https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105299

در نشریه Environment International با IF: 7.943 که جز ده درصد برتر نشریات ENVIROMENTAL SCIENCES می باشد، منتشر شده است.