در پژوهش مشترک  دکتر حسن استاجی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و پروفسور رایت از دانشگاه هنرهای کاربردی وین الهام گرفتن از خانه های تاریخی سبزوار در معماری معاصر بررسی شد.

دکتر حسن استاجی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در خصوص این پژوهش گفت: با توجه به تغییر شیوه ی زندگی در قرن بیست و یکم و نیاز های جدید استفاده کنندگان از مسکن عملا امکان تکرار الگوهای معماری سنتی ای در دنیای جدید وجود ندارد اما این الگوها با کمی تغییر و انعطاف پذیری می توانند در معماری معاصر دوباره  بر اساس نیاز های جدید باز تولید شوند.

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: در این طرح مشترک الگوهایی با الهام از خانه های چهار صفه و خانه های قاجاری سبزوار معرفی شده است که می تواند در طراحی مسکن براساس نیازهای امروز در مناطق اقلیمی مشابه ایران در هر کجای جهان مورد استفاده قرار گیرد. 

وی افزود: نتایج این پژوهش مشترک در کتاب Urban Heritage Along the Silk Roads  توسط انتشارات بین المللی Springer  به چاپ رسیده است. این اثر خوانشی معاصر از تحول شهرهای تاریخی در مسیر جاده ی ابریشم ارائه می دهد. کتاب توسط  بیست و هشت نویسنده و محقق از سراسر جهان تهیه شده است که تالیف این بخش از کتاب ذیل عنوان “تجربه های ایران” به عهده ی پروفسور رایت و دکتر حسن استاجی بوده است.

لازم به ذکر است این پژوهش مشترک  نتیجه ی فرصت مطالعاتی کوتاه مدت دکتر حسن استاجی در تابستان سال ۱۳۹۷ در کشور اتریش می باشد.

 لینک کتاب و فصل مورد اشاره در ادامه ارائه شده است:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22762-3_11/

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-22762-3