در پژوهش مشترک دکتر حسن ساقی، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، با پژوهشگران دانشگاه Aalto University هلسینکی فنلاند روشهای مناسب جهت کنترل پدیده اسلاشینگ در مخازن بررسی شد.

دکتر حسن ساقی، دانشیار و عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه حکیم سبزواری،  در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه  در خصوص پژوهش خود گفت: این پژوهش مشترک  در قالب فرصت مطالعاتی بنده در Aalto University در شهر هلسینکی فنلاند در دانشکده مهندسی دریا و زیر نظر پروفسور Spyros Hirdaris  انجام شد.

عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه حکیم سبزواری افزود: در این پژوهش روشهای مناسب جهت کنترل پدیده اسلاشینگ در مخازن، شامل استفاده از بافل های مشبک و انعطاف پذیر و بهینه سازی سیستم در جهت مقابله با این پدیده، بهینه سازی انواع موجشکن با مشخصات هندسی مختلف و نیز انواع موجشکن صلب و متخلخل جهت ایجاد مناطقی امن در محدوده اسکله، بررسی اثرات پدیده اسلاشینگ بر عملکرد مخازن شناور و ارائه راهکارهایی جهت کاهش اثرات این پدیده , بررسی اثرات پدیده اسلاشینگ بر روی عملکرد کشتی های حمل سوخت با در نظر گرفتن اثرات اندرکنشی حرکت کشتی و پدیده اسلاشینگ بررسی شد.

گفتنی است نتایج این پژوهش به صورت مقاله ای بین المللی دریکی از ژورنال های معتبر به آدرس زیر چاپ رسیده است:

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001627920300056