در پژوهش بین المللی دکتر احسان اسماعیل نژاد عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و محقق دانشگاه Inha کره جنوبی روشی نوین برای جلوگیری از تولید آب در مخازن نفتی با کمک نانو ذرات و استفاده از خاصیت الکترورئولوژی معرفی شد.

دکتر اسماعیل نژاد در تشریح پژوهش خود به روابط عمومی دانشگاه گفت: آب سازند یکی از محصولات جانبی در حین تولید نفت بوده و به دلیل دارا بودن مواد سمی، همواره از لحاظ زیست محیطی دغدغه ای جدی برای تولید کنندگان نفت می باشد.

عضو هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه بهترین روش در رابطه با این معضل، جلوگیری از تولید آب سازند همراه با نفت و حفظ این آب در داخل مخزن برای جلوگیری از اثرات سوء زیست محیطی آن است، افزود: در پژوهش صورت گرفته، یک روش نوین برای جلوگیری از تولید آب با کمک نانو ذرات و استفاده از خاصیت الکترورئولوژی آن ها ارائه شده است.

وی ادامه داد: نتایج این پژوهش در ژورنال Cleaner Production که Q1 با IF=6/395  و جز ده درصد برتر مجلات در رشته ی مهندسی نفت می باشد، به چاپ رسیده است.

عنوان مقاله

Polyindole nanoparticle-based electrorheological fluid and its green and clean future potential conformance control technique to oil fields

 

لینک مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619318773?via%3Dihub