در پژوهش بین المللی محققان دانشگاه های حکیم سبزواری، صنعتی اصفهان و دانشگاه میلان ایتالیا پوشش اپوکسی خود ترمیم شونده با قابلیت عملکرد در زیر آب تولید شد.

دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان مشاور این طرح در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: پوشش های پلیمری به طور گسترده ایی برای کاهش هزینه های خوردگی مورد استفاده قرار می گیرند، اما بدلیل ماهیت ترد این مواد و وجود نقص در ساختار آنها، این دسته از مواد مستعد رشد ترک و در نتیجه کاهش عملکرد ممانعتی خود هستند.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری افزود: برای غلبه بر این چالش، مواد خود ترمیم شونده از سال ۲۰۰۱ توجه جامعه علمی بین الملل را در جهت توسعه موادی با عملکرد بهتر، طول عمر بیشتر، هزینه تعمیر و نگهداری کمتر و ضریب اطمینان بالاتر را به خود جلب کرده است.

وی ادامه داد: اما اکثر پوشش های خود ترمیم شونده دارای عملکرد در شرایط واقعی (دمای پایین و زیر آب) نیستند و عامل ترمیم توانایی چسبندگی مناسب به زیر لایه فلز و ماتریس پلیمری را ندارد.

این محقق افزود: در این پژوهش از طریق استفاده از عامل ترمیم ایزوسیانات و پلی آمین قابلیت واکنش ترمیم بسیار سریع و از طریق اصلاح شیمیایی عامل ترمیم با مولکول کاتکل صدف دریا، قابلیت ترمیم در زیر آب و با چسبندگی بالا با زیر لایه فلزی در پوشش اپوکسی ایجاد شد.

گفتنی است نتایج این پژوهش در مجله Journal of Materials Science با ضریب تاثیر (IF:3.553) انتشار یافت.

لینک دسترسی به مقاله

https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-020-05332-9

شکل بالا تصویر میکروسکوپ الکترونی ترمیم ترک ایجاد شده در زیر آب را نشان می دهد.