در پژوهش مهندس حسن حجی آبادی، عضو هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری اهمیت نانومواد کربنی در صنایع بالادستی نفت و گاز بررسی شد

در این مقاله کاربرد مواد کربنی، خصوصا در مقیاس نانو، شامل فولرن، گرافن، نانولوله های کربنی، الماس، و گرافیت در بخش های بالادستی صنعت نفت و گاز مانند ازدیاد برداشت نفت، عملیات حفاری، گل های حفاری، و نیز عملیات اکتشافی نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته است و دید نسبتا جامعی از کاربرد این مواد ارائه شده است.

نتایج حاصل از این پژوهش در مقاله ای  با عنوان

An overview on the significance of carbon-based nanomaterials in upstream oil and gas industry

” نگاهی بر اهمیت نانومواد کربنی در صنایع بالادستی نفت و گاز” در مجله معتبر بین المللی “Journal of Petroleum Science and Engineering”، به عنوان یکی از ده ژورنال برتر دنیا در زمینه مهندسی نفت با IF=2.886 و رتبه بندی علمی Q1، منتشر شده است..

لینک دسترسی به مقاله:

https://authors.elsevier.com/a/1aCPV_KxNwD891