در پژوهش دکتر محمود فرخی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با پژوهشگران دانشگاه RMIT استرالیا و دانشگاه فردوسی مشهد، احداث یک حوضچه ی خورشیدی در کارخانه نمک خوراکی سبزوار (نمکال) مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر فرخی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، در خصوص این پژوهش گفت:  طرح احداث حوضچه ی خورشیدی در کارخانه نمکال سبزوار با توجه به پتانسیل بالای شهر سبزوار در زمینه بهره ­گیری از انرژی خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت.

عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: حوضچه های خورشیدی کلکتورهای بزرگ خورشیدی هستند که از طریق ایجاد یک گرادیان غلظت از نمک در درون آن ها، می توان انرژی حرارتی خورشید را جذب نمود و از آن برای مصارف گرمایشی مختلف استفاده کرد. در مطالعه ی انجام شده، اثرات اجرای این طرح از منظر اقتصادی و زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت.

این پژوهشگر ادامه داد: با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی، صنایع مختلف در کشور بایستی به سمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر در فرایند تولید و همچنین مصارف داخلی خود حرکت کنند.

 نتایج حاصل از این تحقیق در مقاله ای با عنوان

Integration of a solar pond in a salt work in Sabzevar in Northeast Iran

در مجله ی Solar Energy با ضریب تأثیر ۷/۱۸۸ منتشر شد.

دکتر فرخی در پایان از همکاری مجموعه ی مدیریتی کارخانه نمکال سبزوار در این پژوهش تشکر کرد.

 

لینک دسترسی به مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038092X22005825