در پژوهش بین المللی دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی عضو هیات علمی گروه مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری با پژوهشگران دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه صنعتی لولئو سوئدو دانشگاه علوم و فناوری نانجینگ چین تولید ماسک کاملا زیست تخریب پذیر از پلیمر طبیعی گلوتن امکان سنجی شد.

دکتر اسمعیلی نیسیانی در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه  بهترین راه مقابله با بیماری کوید-۱۹، حفظ فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی به خصوص ماسک است، گفت: نیاز روز افزون به استفاده از ماسک ها باعث می شود تا محیط زیست به زودی با مشکل جدیدی در زمینه امحا این محصول روبه رو شود؛ چرا که اکثر ماسک­ها از مواد پلیمری سنتزی نظیر پلی اتیلن و پلی پروپیلن ساخته می شوند

عضو هیات علمی گروه مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری افزود: در همین راستا در این پژوهش تولید ماسک کاملا زیست تخریب پذیر از پلیمر طبیعی گلوتن مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه  به منظور تولید فیلتر ماسک از نانوالیاف گلوتن تولید شده به روش الکتروریسی استفاده شده است، اظهار داشت: استفاده از روش الکتروریسی امکان طراحی و ساخت فیلتر با اندازه تخلخل کاملا طراحی شده را فراهم می­نماید، تا کارایی حداکثری فیلتر نمودن ویروس کرونا ایجاد گردد.

دکتر اسمعیلی نیسیانی افزود: در ادامه این فعالیت پژوهشی، قابلیت ویروس کشی به نانوالیاف نیز به این ماسک افزوده خواهد شد.

گفتنی است نتایج حاصل از این پژوهش در قالب مقاله ای در مجله Science of the Total Environment با ضریب تاثیر ۵/۵۸۹ انتشار یافته است.

لینک دسترسی به مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720331314