در پژوهش دکتر اسماعیل لکزیان عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، بهینه‌سازی متغیرهای تزریق بخار داغ (موقعیت، زاویه و عرض شیارهای تزریق) با توجه به معیار LKLEE با استفاده از روش TOPSIS بررسی شد.

دکتر اسماعیل لکزیان در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در خصوص این پژوهش گفت:

امروزه یکی از دغدغه های صنعت، افزایش عملکرد و کاهش تخریب تجهیزات بخار مرطوب است. پدیده چگالش غیرتعادلی و ایجاد قطرات مایع باعث کاهش بازدهی و ضرر های اقتصادی در صنعت بخار شده است. تزریق بخار داغ در مکان و موقعیت مناسب، می­تواند باعث کاهش شعاع قطرات، کسر جرمی مایع و فرسایش تجهیزات شود. در این مطالعه، بهینه‌سازی متغیرهای اصلی تزریق بخار داغ (موقعیت، زاویه و عرض شیارهای تزریق) با توجه به معیار LKLEE توسط TOPSIS (تکنیک) انجام شده است. بر طبق نتایج، تزریق بخار داغ در حالت بهینه باعث کاهش ۹%، ۶۰% و ۷٫۱% در شعاع قطرات، تلفات و کسر جرمی مایع نسبت به حالت بدون تزریق شده است.

 

گفتنی است نتایج این پژوهش در قالب مقاله ای در مجله International Communications in Heat and Mass Transfer با ضریب تاثیر ۵٫۶۸۳ که جز مجلات ده درصد برتر می باشد، منتشر شده است.

لینک دسترسی به مقاله:

https://authors.elsevier.com/a/1d%7EUV2dAU8lM9g