در تازه ترین پژوهش دکتراسماعیل لکزیان عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری کاهش اثرات پدیده مخرب حضور قطرات مایع در در توربین های بخار با استفاده از گرمایش حجمی مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر لکزیان در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه یکی ازمهمترین دغدغه های امروزه بشر، بحث تامین انرژی است، گفت: در توربین های بخار که سهم عمده ای از انرژی را تامین می کنند، حضور قطرات مایع در اثر پدیده جوانه زایی مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.

وی افزود: در این تحقیق به بررسی چگونگی کاهش اثرات این پدیده مخرب با استفاده از گرمایش حجمی پرداخته شده و مقدار بهینه ای با استفاده از معیار انتروپی گزارش شده است.

 گفتنی است حاصل این تحقیقات در قالب مقاله ای تحت عنوان؛

Investigating the entropy generation in condensing steam flow in turbine blades with volumetric heating

در مجله معتبر مجله معتبر Energy   از انتشارات ELSEVIER در سال ۲۰۱۸ چاپ شده است. این مجله دارای IF=4.968  و جزو ۱۰ مجله برتر در زمینه مربوطه می باشد و دارای رتبهQ1  در نشریات علمی است.

 

لینک دسترسی به مقاله؛

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544218301154