در پژوهش رضا شمس آبادی دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری که با راهنمایی های دکتر حمیدرضاباغانی، دکتر بهنام آزادگان و دکتر علی اصغر مولوی، اعضای هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفت مدلی جدید جهت پرتو درمانی سرطان پستان شبیه سازی شد.

آقای شمس آبادی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با تاکید بر اینکه امروزه روش های درمانی مفید و موثری جهت درمان سرطان پستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در میان زنان معرفی شده است، گفت: یکی  از این روش ها مبتنی بر پرتودهی به پستان توسط پرتوهای ایکس کم انرژی است که به رادیوتراپی حین عمل معروف است.

این دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری با تشریح پژوهش صورت گرفته توسط محقق دانشگاه حکیم سبزواری، افزود: در این پژوهش به دنبال تعیین خصوصیات فیزیکی و اثرات زیست شناختی حاصل از پرتوهای ایکس کم انرژی در پرتودهی پستان هستیم تا بتوانیم ارزیابی دقیقی از میزان دوز تجویزی هنگام تابش دهی به پستان بیمار جهت بهبود عملکرد روش درمانی را به دست آوریم و سایر خصوصیات فیزیکی و بالینی این نوع تابش را برآورد کنیم.

وی ادامه داد: در همین راستا یک مدل از سیستم درمانی مورد استفاده در پرتودرمانی حین عمل توسط روش مونت کارلو شبیه سازی شد.

شمس آبادی با تاکید بر اینکه مدل معرفی شده به طور کامل می تواند نیاز های یک مرکز درمانی جهت تابش دهی به پستان بیمار را برطرف سازد، اظهار داشت: با این مدل می­توان با استفاده از آن به تمام پارامترهای فیزیکی و بالینی لازم جهت طراحی درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان دست یافت.

وی افزود: بخشی از نتایج بررسی های انجام گرفته تاکنون منتهی به چاپ  ۲ مقاله JCR در مجلات  Zeitschrift für Medizinische Physik و Radiation Physics and Chemistry به ترتیب با ضرایب تاثیر ۲ و ۲٫۲۲ شده است.

لازم به یادآوی است مقالات ذکر شده در لینک های زیر قابل دسترسی هستند.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969806X20302942

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939388919301199?via%3Dihub

آقای شمس آبادی با اشاره به اینکه نتایج حاصل از پژوهش های اخیر در حوزه اثرات زیست شناختی این پرتوهای ایکس کم انرژی درحال داوری درمجلات بین الملی می باشند، گفت: در حال حاضر پژوهش های مشترک صورت گرفته بیشتر معطوف به مدل سازی اثرات نسبی زیست شناختی حاصل از پرتوهای ایکس کم انرژی می باشد که بررسی صورت گرفته نشان دهنده تغییرات اثرات زیست شناختی تا مرتبه ۲۰ درصد برحسب تجهیزات مورد استفاده در پرتو درمانی حین عمل پستان می باشد.