در پژوهش مشترک اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی و پردیس فناوری های نوین دانشگاه حکیم سبزواری، دانش آموخته مقطع دکتری دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگر دانشگاه ETS در مونترال کانادا، بهبود خواص مکانیکی و بایوخوردگی آلیاژ پایه منیزیم بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه این پژوهش مشترک که توسط دکتر غلامرضا ابراهیمی استاد دانشکده مهندسی، دکتر حمیدرضا عزت پور استادیار پردیس فناوری های نوین، دکترمهدی کاویانی دانش آموخته دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر محمد حجازی از دانشگاه ETS کانادا صورت گرفته است.

دکتر عزت پور در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه درباره این طرح پژوهشی گفت: در این طرح پژوهشی، رفتار مکانیکی و بایو خوردگی آلیاژ پایه منیزیم Mg-Zn-Ca-Mn بعد از تغییرشکل شدید بررسی شده و ارتباط بین عملیات ترمومکانیکال و رفتار بایوخوردگی آلیاژ به طور کامل مورد پژوهش قرار گرفته شده است.

عضو هیات علمی پردیس فناوری های نوین دانشگاه حکیم سبزواری، خاطرنشان کرد: بهبود قابل توجه خواص مکانیکی و بایو خوردگی آلیاژهای پایه منیزیم بعد از فرایند ترمومکانیکال جدید معرفی شده در این مطالعه می تواند منجر به توسعه کاربرد این سری از آلیاژها به عنوان بایومتریال شود.

گفتنی است نتایج حاصل این پژوهش، در مقاله ای در ژورنال معتبر Journal of Magnesium and alloys (Q1)  با ضریب تاثیر ۷٫۱۱۵ = IF که جزء ۱۰ درصد مجلات حوزه مهندسی مواد و متالورژی است، می باشد.

لینک دسترسی به مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213956720302425