در پژوهش دکتر مهدی دیمی دشت بیاض، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و ادریس طیبان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری “امکان سنجی فنی، اقتصادی و طراحی سیستم تصفیه پساب پالایشگاهی به کمک بازیافت حرارت” بررسی شد.

دکتر دیمی دشت بیاض استادیار و عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، گفت: یکی از عمده مشکلات پالایشگاهی عدم امکان دفع پساب به محیط زیست به دلیل آلودگی آن است که در این پژوهش با استفاده از اتلافات حرارتی موجود در پالایشگاه و با توجه به مشخصات نمونه پساب های آزمایش شده، اقدام به مدل سازی سیستم مذکور شده است.

وی افزود: در این کار تحقیقاتی بکارگیری بخار فشار پایین پالایشگاه هاشمی نژاد در سیستم آب شیرین کن به روش multi effect desalination with thermal vapor compressor (MED-TVC) بررسی شد.

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری تصریح کرد: در این پژوهش از روش بهینه سازی چندگانه

(multi objective optimization) استفاده و اقدام به بهینه سازی پارامترهای موثر در سیستم MED-TVC  شده است.

دکتر دیمی دشت بیاض یادآور شد: نتایج حاصل از این پژوهش در مقاله ای با عنوان

“Multi objective optimization of using the surplus low pressure steam from natural gas refinery in the thermal desalination process “

در مجله معتبر بین المللی Journal of Cleaner Production باIF=6.395  که جزو %۱۰مجلات برتر زمینه ترمودینامیک و دارای رتبه Q1 در نشریات علمی است، به چاپ رسیده است.

لازم به یادآوری است این مقاله بخشی از نتایج حاصله از پایان نامه ادریس طیبان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی زیر نظر دکتر دیمی دشت بیاض با عنوان “امکان سنجی فنی، اقتصادی و طراحی سیستم تصفیه پساب پالایشگاهی به کمک بازیافت حرارت” است.

 

لینک مشاهده مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261932815X

 

Source: خبر