در پژوهش مشترک دکتر سید علیرضا حسینی کاخک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با محققین ایتالیایی اثرات تمرین در هایپوکسی و مکانیسم های عصبی و قلبی عروقی بررسی شد.

نتایج حاصل از این پژوهش در مقاله ای با عنوان ” یک وهله تمرین ورزشی در هایپوکسی پاسخ پرشدگی بطن و حجم ضربه ای قلب در حین فعال سازی متابورفلکس عضلانی را کاهش می دهد”

A brief bout of exercise in hypoxia reduces ventricular filling rate and stroke volume response during muscle metaboreflex activation

در مجله معتیر European Journal of Applied Physiology در ژولای ۲۰۲۰ به چاپ رسید.

این سومین مقاله معتبر JCR مشترک عضو هیئت علمی دانشگاه با محققین ایتالیایی و محصول فرصت مطالعاتی دکتر حسینی کاخک در بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ در ایتالیا و بلژیک می باشد.

مجله European Journal of Applied Physiology در آلمان و توسط  ناشر معتبر Springer Verlag چاپ می شود. این مجله در پزشکی، ارتوپدی و پزشکی ورزشی، سلامت عمومی و حرفه ای و علوم ورزشی Q1 با IF=2.58  و H index= 128 می باشد.

لازم به یادآوری است دکتر حسینی کاخک ارزش معنوی این مقاله را به روح بلند و جاویدان دکتر محمدرضا حامدی نیا استاد فقید دانشگاه حکیم سبزواری تقدیم کرده است.