در پژوهش دکتر محمد چهکندی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر محبوبه زارگزی پژوهشگر دانشگاه فردوسی مشهد پاکسازی پساب های آلوده صنعتی از مواد سمی و خطرناک امروزی در جهت حفظ و پاکسازی محیط زیست بررسی شد.

دکتر محمد چهکندی در خصوص این پژوهش به روابط عمومی دانشگاه گفت: مشکل بزرگ جوامع امروزی، آلودگی های محیط زیست از قبیل آلودگی های آب، هوا و خاک می باشند. آلودگی های موجود در آب از صنایع  با رشد روز افزون نشات گرفته و برای سلامت بشر خطرناک می باشند.

 عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: اکثر ترکیب­های مضر حاصل از کارخانجات رنگرزی، مواد شوینده، بیمارستان ها و…. حاوی مواد حلقوی و آروماتیک خطرناک مانند فنول­ها و عناصر فلزی سنگین مانند کروم، سرب، جیوه و… می باشند که در پساب های این مراکز با مقدار­های بیش از حد مجاز یافت می­شوند.

 وی با تاکید بر اینکه  حذف و تجزیه این مواد سمی و خطرناک یکی از ملزومات زندگی بشر امروزی در جهت حفظ و پاکسازی محیط زیست است، ادامه داد: روش های اکسایش پیشرفته که از نانوکاتالیزورهای نوری نوین و نور خورشید به عنوان منبع نور استفاده می کنند بطور چشمگیری مطرح هستند.

دکتر چهکندی افزود: در این  کار آزمایشگاهی، هدف تهیه فیلم های نازک حساس به نور مرئی به کمک روش­های جدید الکتروشیمی بر پایه ترکیب­های بیسموت بوده و بررسی کاربرد آن­ها در تخریب فلز سنگین کروم از مخلوط دوتایی آن با ترکیبات رنگی می­باشد.

وی با اشاره به اینکه نتیجه های بدست آمده این ترکیب­ را به عنوان کاندید موثر در پاکسازی محیط­های آلوده معرفی می کند، خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از این پژوهش­، به چاپ مقاله در ژورنال معتبر Journal of Hazardous materials با ضریب تاثیر۷٫۶۵ که جزء ۱۰ درصد مجلات حوزه محیط زیست است، منتهی شد.