در پژوهش مشترک فاطمه میوانه، دانشجوی دکتری آب و هواشناسی شهری و پژوهشگرانی از دانشگاه های ووهان، ژیجیانگ، علوم و تکنولوژی ووهان، بیمارستان مرکزی بائوان ارتباط ساعتی آلاینده های هوا(ذرات معلق PM2.5, PM10) با مراجعین اورژانس(EDV) در چین بررسی شد.

در این مقاله برای اولین بار و با نگاه جدیدی به بررسی ارتباط ساعتی آلاینده های هوا(ذرات معلق PM2.5, PM10) با مراجعین اورژانس(EDV) در چین پرداخته شده است، با توجه به این که شهرهای چین از آلوده ترین مناطق جهان به حساب می آیند، این مطالعه در شهر Shenzen و در بین مراجعین اورژانسی انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد آلاینده های هوا در فصل سرد بیشترین اثرات نامطلوب بر سلامت را داشته است و کودکان نیز در معرض ترین گروه در بین بیماران مراجعه کننده بودند.

نتایج این پژوهش در مقاله ای تحت عنوان

Hourly associations between exposure to ambient particulate matter and emergency department visits in an urban population of Shenzhen,China

در مجله معتبر  atmospheric environment از انتشارات الزویر چاپ شده است. این مجله دارای IF: ۳.۷۰۸ بوده و جزو ۱۰ مجله برتر در زمینه مربوط می باشد. و دارای رتبه Q1 در نشریات علمی است.

لینک مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231019302365