در پژوهش دکتر امین کاظمی بیدختی عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی و مهندس حسن حسن پور سودرجانی دانشجوی کارشناسی ورودی ۹۵ مهندسی شیمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری گوگرد زدایی از سوخت دیزل با استفاده از نانو تکنولوژی بررسی شد

 نتایج حاصل از این پژوهش در مقاله ای با عنوان :

“Physical and chemical surface modification of carbon nanotubes for adsorptive desulfurization of aromatic impurities in diesel fuel”

در مجله معتبر بین المللی

“environmental science and pollution research” با IF=4.306
منتشر شده است.

دکتر امین کاظمی بیدختی عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی در شرح این پژوهش آورده است:

وجود ترکیبات گوگردی در سوخت های فسیلی، عامل اصلی آلودگی هوا در کلان شهر ها شده است. وجود این ترکیبات موجب تولید گاز های سمی و خطرناک Sox و NOx خواهد شد که نتیجه آن به خطر افتادن سلامتی انسان و محیط زیست خواهد بود.

نانو لوله های کربنی نانوذراتی با تخلخل و جذب بسیار بالا از جمله ترکیباتی هستند که در فرآیند جذب از آن ها به وفور استفاده خواهد شد. اشکال عمده در استفاده این ترکیبات به عنوان نانوجاذب های گورد،

ته نشینی و پراکنده نشدن آن به طور کامل در سوخت است که در این پژوهش با تکنیک فیزیکی و شیمیایی اصلاح سطح، پراکندگی کامل این نانوذره در سوخت مدل به درستی انجام شد. انجام فرآیند گوگرد زدایی جذبی (ADS) و گوگرد زدایی اکسایشی (ODS) به طور همزمان موجب حذف ترکیبات گوگردی و تیوفنی به مقدار ۹۰% شد. در نهایت با استفاده از ایزوترم های جذب، عملکرد جاذب به منظور شناسایی عوامل تاثیر گذار بر سرعت جذب مورد بررسی قرار گرفت و بهترین شرایط عملیاتی برای داشتن بیشترین بازدهی نانوذره سنتز شده شناسایی و گزارش شد.

 

این مقاله از لینک زیر قابل دسترسی است:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-022-18576-6