در پژوهش مشترک دکتر مهدی بروغنی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگران مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه لوند سوئد برای اولین بار کانونهای جدید گرد و غبار ایجاد شده در بخشهای خشک شده دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و روشهای جدید سنجش از دور شناسایی شد.

دکتر بروغنی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به موقعیت مهم  و خاص زیست محیطی دریاچه ارومیه گفت: این پژوهش برای نخستین بار کانونهای جدید گرد و غبار ایجاد شده در بخشهای خشک شده دریاچه ارومیه را با استفاده از تصاویر ماهواره ای و روشهای جدید سنجش از دوری شناسایی و حدس و گمان های مربوط به ایجاد کانون برداشت گرد و غبار در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه را تایید کرده است.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی علوم جغرافیا و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: همچنین این تحقیق نشان می دهد در صورت ادامه خشک شدن دریاچه و ایجاد منبع اصلی گرد و غبار مردم اطراف دریاچه به شعاع ۵۰۰ کیلومتر را تحت تاثیر قرار می دهد که خسارات به بار آمده با توجه به تراکم زیاد منطقه تحت تاثیر بسیار شدید تر از دریاچه خشک شده سیستان یا دریاچه خشک شده آرال خواهد بود.

وی یادآور شد: این پژوهش یک زنگ خطر جدی برای مدیران کشور هست که در صورت عدم  احیای دریاچه ارومیه خسارات جبران ناپذیری بر کشور و منطقه دارد.

گفتنی است نتایج حاصل از این پژوهش بین المللی در مقاله ای با عنوان

Desiccating Lake Urmia: A New Dust Source of Regional Importance

در مجله

Geoscience and remote sensing letter

که جز مقالاتQ1 با IF, 3.534 منتشر شده است.

شایان ذکر است این پژوهش با همکاری مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه لوند سوئد و دانشجوی دکتری فارغ التحصیل جغرافیا دانشگاه حکیم سبزواری خانم دکتر سیما پورهاشمی انجام شده است.