در همکاری مشترک دکتر فاطمه میوانه محقق پسادکترا و دکتر علیرضا انتظاری دانشیار گروه اقلیم شناسی دانشگاه حکیم سبزواری با پژوهشگران دانشگاه برن سوئیس و دانشکده بهداشت و پزشکی گرمسیری لندن برای اولین بار سهم واقعی تغییرات اقلیمی ساخته شده توسط بشر در افزایش خطرات مرگ و میر ناشی از گرما  تعیین شد.

دکتر فاطمه میوانه در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به نتایج این پژوهش بین المللی گفت: نتایج این مطالعه نشان داد بین سالهای ۱۹۹۱ و ۲۰۱۸، بیش از یک سوم تمام مرگ و میرهایی که در آنها گرما نقش داشته است می توانند به دلیل گرم شدن کره زمین باشد.

محقق پسادکتری اقلیم شناسی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: این مطالعه، بزرگترین پژوهش علمی از این نوع است که از داده های ۷۳۲ شهر در ۴۳ کشور جهان استفاده کرده و به تازگی در مجله “Nature Climate Change” منتشر شده است.

دکتر میوانه با اشاره به اینکه گرم شدن کره زمین از چند طریق بر سلامتی ما تأثیر می گذارد و یک مسیر مستقیم با افزایش مرگ و میر و همراهی با گرما نشان داده می شود، گفت: این افزایش بیش از ۱ درجه سانتی‌گراد برای ایران بوده است.

وی ادامه داد: سناریوهای شرایط آب و هوایی آینده افزایش قابل توجهی در دمای متوسط و وقوع حوادث شدید مانند موج های گرما را پیش بینی می کنند که منجر به افزایش بار بهداشتی مرتبط در آینده می شود.

این پژوهشگر با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ مطالعه ای ارزیابی نکرده است که این تاثیرات در چه حدی بوده است، اظهار داشت: مطالعه بین المللی، “بار مرگ و میر ناشی از گرما ناشی از تغییرات اخیر آب و هوایی ناشی از انسان”، با هماهنگی دانشگاه برن در سوئیس و دانشکده بهداشت و پزشکی گرمسیری لندن (LSHTM) در انگلیس، اکنون شواهدی در مورد این موضوع، نشان می دهد که ۳۷ درصد از مرگ های ناشی از گرما را می توان بین تغییرات آب و هوایی مربوط به فعالیت های انسانی مرتبط است.

محقق پسادکتری دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به تفاوت منطقه ای در خطرات بهداشتی مرتبط با گرما، گفت: در حالی که به طور متوسط بیش از یک سوم مرگ های ناشی از گرما به دلیل تغییرات آب و هوایی ناشی از انسان است، تأثیر آن در مناطق مختلف متفاوت است.

وی گفت: تعداد تلفات گرمایی مربوط به آب و هوا از چند ده تا چند صد مرگ در هر سال بسته به تغییرات محلی در آب و هوا در هر منطقه و آسیب پذیری جمعیت آن بستگی دارد.

این پژوهشگر افزود: جالب توجه است، جمعیت های ساکن در کشورهای کم درآمد و متوسط، که مسئول بخشی جزئی از انتشارات انسانی در گذشته هستند، بیشترین آسیب پذیری را دارند(در این میان کشور ایران نیز جزو کشورهایی بوده است که تغییرات اقلیمی حداکثری  را تجربه کرده است)، از سوی دیگر کشورهای واقع در آمریکای جنوبی و آسیای شرقی نیز بالاترین مرگ و میر ناشی از گرما را داشته اند.

پروفسور آنتونیو گاسپارینی، نویسنده ارشد مقاله، نیز می‌گوید: “این بزرگترین مطالعه تشخیص و انتساب در مورد خطرات بهداشتی موجود در زمینه تغییرات آب و هوایی است.” “پیام کاملا واضح است: تغییر آب و هوایی فقط  در آینده فقط اثرات مخرب نخواهد داشت، بلکه ما قبلاً نیز عواقب وخیم فعالیتهای انسانی را در سیاره خود تجربه کرده ایم”.

گفتنی است این مقاله در نشریه nature climate change با ضریب تاثیر ۲۰.۸۹۳و رتبه  Q1  که در ۱۰ درصد برتز مجلات حوزه خود و  مجلات نیچر محسوب می شود، به چاپ رسیده است.

 

لینک دسترسی به این مقاله

https://doi.org/10.1038/s41558-021-01058-x