در پژوهش مشترک دکتر سمیه دولت آبادی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد و موسسه Westerdijk هلند تنوع مولکولی و پراکنش گونه های قارچ آسپرژیلوس با تعیین توالی ژن های کالمودولین بررسی شد.

دکتر دولت آبادی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه درباره این پژوهش گفت: این قارچ که طیف وسیعی از عفونت ها را ایجاد می نماید، اصلی ترین پاتوژن قارچی در سطح جهان با میزان مرگ و میر بالا است.

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: اطلاعات بالینی در یک دوره شش ساله، از بیمارستان های مشهد و تهران نشان می دهد پراکنش این قارچ در ایران به عنوان یک کشور خشک متفاوت از دیگر کشورها می باشد و بررسی اطلاعات بالینی بیماران و شرایط زمینه ای آنها، در راستای کنترل بهتر این بیماری عفونی تاثیرگذار خواهد بود. 

نتایج این پژوهش که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و موسسه Westerdijk Fungal Biodiversity Institute کشور هلند به صورت مقاله در ژورنال mycopathologia با IF=2.45 و رتبه Q1 منتشر شده است.

این کار تحقیقاتی با همکاری موسسه Westerdijk صورت پذیرفته که عضوی از آکادمی سلطنتی علوم هلند و یکی از اصلی ترین کلکسیون قارچی دنیا است.

لینک دسترسی به مقاله

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11046-021-00563-z