در پژوهش مشترک دکتر علی هاشمیان و آقای دکتر اسماعیل لکزیان اعضای هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری، روش جدیدی جهت کاهش تلفات ترمودینامیکی و مکانیکی در توربین های بخار بررسی شد.

دکتر لکزیان در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در خصوص این تحقیق گفت: در این تحقیق، از روش نوین تحلیل ایزوژئومتریک برای مدلسازی پدیده چگالش در توربیهای بخار استفاده شده است. در این روش، مدلسازی مسئله به کمک توابع هندسی استخراج شده از مدل پره های توربین صورت گرفته و تولید شبکه و حل معادلات حاکم نیز به کمک همین توابع هندسی صورت گرفته است که باعث افزایش دقت نتایج و تطابق بهتر با نمونه های عملی توربین بخار شده است.

وی افزود: با توجه به سهم عمده توربین های بخار از تولید انرژی در جهان و اهمیت بررسی پدیده چگالش و تلفات ترمودینامیکی و مکانیکی در توربینها، معرفی روش جدیدی که بتواند پیش بینی موقعیت شوک چگالش، شعاع قطره و توزیع فشار را بهبود بخشد، از ارزش علمی و کاربردی بالایی برخوردار می باشد که هدف اصلی این پژوهش بوده است.

 

گفتنی است نتایج حاصل از این پژوهش در مقاله ای با عنوان
On the application of isogeometric finite volume method in numerical analysis of wet-steam flow through turbine cascades
در مجله معتبر مجله معتبر Computers & Mathematics with Applications از انتشارات ELSEVIER در سال ۲۰۱۹ چاپ شده است. این مجله دارای IF=2.811 و جزو ۱۰ مجله برتر در زمینه مربوطه بوده و دارای رتبهQ1 در نشریات علمی می باشد.

لینک دسترسی به مقاله؛
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089812211930481X