در پژوهش مشترک دکتر اسماعیل لکزیان عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی کاهش تلفات ترمودینامیکی و  مکانیکی پدیده چگالش توربین های بخار بررسی و روشی جدید برای گروه بندی قطرات در مدل چند شعاعی ارائه  شد.

دکتر لکزیان در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه توربین های بخار سهم عمده ای از تولید انرژی در جهان دارا هستند، گفت: پديده چگالش در توربينه اي بخار همواره با كاهش بازده اين توربين ها همراه است .

عضو هیات علمی گروه مکانیک با تاکید بر اینکه پدیده چگالش در توربین های بخار طیف گسترده­ای از اندازه قطرات و در نتیجه تلفات ترمودینامیکی و  مکانیکی را ایجاد می کند، افزود: همانطور که مشخص است، داشتن توزیع اندازه قطرات می تواند اطلاعات مهمی را برای طراحان توربین بخار فراهم کند.

 وی ادامه داد: در این تحقیق، که در مرکز محاسباتی انرژی و با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی انجام شد، روشی جدید برای گروه بندی قطرات در مدل چند شعاعی ارائه شده است که پیش بینی متوسط ​​شعاع قطره در روش جدید پیشنهادی، ۴۹٪ نسبت به روش های پیشین بهبود یافته است.

دکتر لکزیان ادامه داد: نتایج حاصل از این تحقیق مشترک در مجله معتبر Applied Thermal Engineering از انتشارات ELSEVIER دارای IF=4.026 جزو ۱۰ مجله برتر در زمینه مربوطه و رتبهQ1  چاپ شده است.

عنوان مقاله:

Numerical Investigation of Effects Polydispersed Droplets on The Erosion Rate and Condensation Loss in The Wet Steam Flow in The Turbine Blade Cascade

 

لینک دسترسی به مقاله؛

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359431119329667?via%3Dihub