در پژوهش مشترک دکتر مهدی بروغنی،‌ عضو هیات علمی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی  دانشگاه حکیم سبزوای و پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس و  دانشگاه کلن آلمان اثر گرد و غبار بر روی محصولات کشاورزی و هدر رفت آب در بخش وسیعی از مناطق مرکزی ایران بررسی شد.

دکتر بروغنی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در خصوص این پژوهش گفت: با توجه به موقعیت ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، از یک طرف در معرض سیستم‌های متعدد گردوغبار محلی و فرامنطقه‌ای می‌باشد و از طرف دیگر با مشكل شدید كم آبی مواجه می‌باشد.

عضو هیات علمی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی ادامه داد: پژوهش نیاز به محصولات كشاورزی، محدودیت منابع آب و خاك به عنوان بستر اصلی تولیدات كشاورزی، و نیز مصرف بیش از ۹۰ درصد از منابع آب در بخش کشاورزی، مسأله كم‌آبی را به گونه‌ای بسیار جدی فرا روی كشور قرارداده است این تحقیق برای اولین بار تاثیر گرد و غبار را بر روی محصولات کشاوری و هدررفت آب مورد بررسی قرار داده است.

دکتر بروغنی اظهار داشت: نتایج حاکی از آن است که سالانه نزدیک به ۴ میلیون تن گندم و ۳۸۱۱٫۷۵ میلیون متر مکعب هدررفت آب در اثر گرد و غبار بوجود می آید. 

گفتنی است این پژوهش با عنوان

 Assessment of the impact of dust aerosols on crop and water loss in the Great Salt Desert in Iran

در مجله Computers and Electronics in Agriculture  

با ضریب تاثیر ۵٫۶۵۵ که دومین مجله برتر در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی که جزء مجلات Q1 نیز می باشد منتشر شده است.

 لینک دسترسی به مقاله

  https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106605