مدیرگروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری مجدد کارگاههای دوره ای کلونینگ و مهندسی ژنتیک خبر داد.

 دکتر جعفر وطن دوست در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: پیرو استقبال بسیار زیاد دانشجویان داخل و خارج دانشگاه از کارگاه های دوره ای کلونینگ و مهندسی ژنتیک و درخواست جهت ادامه برگزاری این کارگاه ها ، تصمیم گرفته شد دور دوم این کارگاه ها بصورت ماهانه از مهرماه تا پایان اسفندماه برگزار شود.

مسئول مرکز تحقیقات زیست فن آوری دانشگاه با اشاره به برگزاری شش دوره از این کارگاه ها در سه ماه اول سال ۹۵ ، تصریح کرد: در دور دوم برگزاری نیز شش دوره کارگاه از مهرماه تا اسفندبه صورت هر ماه یک کارگاه برگزار خواهد شد.

 دکتر وطن دوست همچنین خاطر نشان کرد: علاقمندان به شرکت در این کارگاه ها می توانند جهت ثبت نام به سایت گروه زیست شناسی به آدرس https://www.hsu.ac.ir/bio/ مراجعه کنند.