در پی مصوبه هیات اجرایی و تشکیلات دانشگاه مبنی بر ادغام معاونت های فرهنگی و دانشجویی و ایجاد معاونت واحد دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر جواد حدادنیا در نامه ای از تلاش ها و زحمات چندین ساله دکتر رضا کشاورز در سمت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری تشکر کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر رضا کشاوز
عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی
احتراما، نظر به ابلاغ ساختار اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط وزارت متبوع و همچنین مصوبه هیات اجرایی و تشکیلات دانشگاه که در اولین جلسه هیات رییسه دانشگاه در سال ۱۳۹۶مورد تایید قرار گرفت و با توجه به ساختار جدید مبنی بر ادغام دو ساختار مستقل معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی و اجتماعی و ایجاد معاونت واحد دانشجویی و فرهنگی، بدین وسیله از تلاشها و زحمات حضرتعالی در دوران تصدی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکر نموده و از خداوند منان برای شما آرزوی سربلندی را دارم. بدون شک زحمات خالصانه شما همواره در لابلای صفحات تاریخ دانشگاه ماندگار خواهد بود.
موفقیت و پیروزی جنابعالی آرزوی همیشگی اینجانب است و یقینا تجربه شما در جای دیگری در دانشگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در کنار خانواده محترمتان صحت و سلامتی را خواهانم.
جواد حدادنیا
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری