مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری از ارتقای عملکرد پژوهشی، رشد کمی و کیفی تولید مقالات، همکاری های علمی بین المللی و به روز رسانی سامانه های پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری طی چهارسال اخیر خبر داد.

دکتراحسان امیری راد در گفتگو با روابط عمومی  با اشاره به اینکه عمده تمرکز حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در سال های اخیر، تمرکز بر چند بخش بوده است، گفت: نخستین گامی که در حوزه پژوهش دانشگاه مد نظر ما است، حرکت به سمت پژوهش های باکیفیت و سوق دادن اساتید و اعضای هیات علمی  به سمت پژوهش هایی است، که در سطح بین المللی بازتاب خوبی داشته باشد.

مدیر پژوهشی دانشگاه  با اشاره به اینکه تعداد کل مقالات دانشگاه از ۲۳۰ مقاله در سال ۲۰۱۲ به عدد ۵۰۵ مقاله در سال ۲۰۱۶ رسیده است، عنوان کرد: همچنین بنا به آنچه که درباره رویکرد حوزه پژوهش در خصوص حرکت به سمت پژوهش های با کیفیت گفته شد،  بر اساس آمار موسسه تامسون-رویترز (Thomson Reuters)که یکی از معتبرترین مراجع علمی جهان و تهیه کننده لیست (JCR) است، در سال ۲۰۱۲ مجموعا ۳۸ مقاله با آدرس دانشگاه حکیم سبزواری در پایگاه تامسون  رویترز و جزء مقالات   JCRبوده که این آمار در ۲۰۱۶ به ۲۲۰ مقاله رسیده. بدین ترتیب به خوبی نشان داده می شود که این دانشگاه در طی یک بازه چهارساله افزایش بیش از ۵ برابری را در کمیت مقالات معتبر داشته است.

 وی افزود: از طرفی دیگر این آمار نشان می دهد در سال ۲۰۱۲ از مجموع مقالات ما تنها ۱۶ درصد در پایگاه  تامسون رویترز نمایه شده بودند، در حالی که هم اکنون این عدد به حدود۴۴ درصد رسیده است که این خود نشان دهنده این است که ما در این پروسه ی زمانی هم در کیفیت و هم در کمیت مقالات رشد قابل توجهی داشته ایم.

 دکتر امیری راد ادامه داد: آمار دیگری که به ما کمک می کند کیفیت فعالیت های پژوهشی خود را قضاوت کنیم، بحث تعداد مقالات چاپ شده در ژورنال های ده درصد برتر جهان است که بر اساس آمارهای موجود درهشت ماهه نخست سال ۲۰۱۷، پژوهشگران دانشگاه ۱۱ مقاله در مجلات ده درصد برتر دنیا منتشر کرده اند که این آمار رقم خوبی است و نشان می دهد همکاران ما به سمت کارهای پژوهشی با کیفیت بیشتر حرکت کرده اند.

 وی افزود: از این ۱۱ مقاله ۹ عنوان به دانشکده فنی مهندسی(۴ مقاله گروه مکانیک و ۴ مقاله گروه مواد و یک مقاله مشترک بین گروه های مکانیک و عمران)، یک مورد دانشکده علوم پایه(گروه شیمی) و یک مقاله به دانشکده جغرافیا ( گروه آب و هواشناسی) اختصاص دارد. البته همانطور که گفته شد این آمار به هشت ماهه نخست سال ۲۰۱۷تعلق دارد و تا پایان این سال، آمار رو به افزایش است.

 

مدیر پژوهشی دانشگاه با اشاره به اینکه براساس اطلاعات موسسه تامسون – رویترز در سال ۲۰۱۲ اسامی محققین ما در مقالات مشترک در کنار ۲۱ تن از پژوهشگران سایر کشورها (۱۰ کشور ) در مقالات علمی-پژوهشی آمده است ادامه داد که در سال ۲۰۱۶ نام اعضای هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در کنار ۱۲۲ پژوهشگر از ۶۱ کشور جهان در مقالات علمی ثبت گردیده است که بیانگر افزایش بیش از ۶ برابری در حوزه مذکور می باشد.

امیری راد افزود: گام بعدی که همزمان با گام اول پیگیری شد، ترغیب اساتید و اعضای هیات علمی جهت شرکت و حضور در فعالیت های علمی و پژوهشی بین المللی از جمله استفاده از فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی کوتاه مدت و بلند مدت بوده است که با حمایت های خوبی که از سوی رئیس دانشگاه و دیگر حوزه های همکار از جمله حوزه معاونت اداری و مالی و معاونت آموزشی صورت گرفت در این راستا توانستیم حرکت های چشمگیری داشته باشیم و به تبع آن توانستیم ارتباطات بین المللی را افزایش دهیم که این امر تاثیر بسیار زیادی بر افزایش کیفیت خروجی های پژوهشی ما داشته است.

 مدیر پژوهشی دانشگاه، در ادامه به اعزام ۲۹ عضو هیات علمی دانشگاه به فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی کوتاه مدت و کنفرانس های بین المللی از ابتدای سال ۹۶ تا به امروز اشاره کرد و افزود: همچنین ۵ نفراز اساتید دانشگاه به فرصت مطالعاتی صنعتی و ۱۶ نفر به فرصت های مطالعاتی داخلی به سایر دانشگاه ها در طی این مدت اعزام شدند.

 وی سیاست حوزه پژوهشی را درگیر کردن عموم اساتید و اعضای هیات علمی در فعالیت های پژوهشی عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به آمار ۵۰ نفر استادی که در شش ماهه نخست امسال از فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی خارج و داخل کشور استفاده کرده اند درصد قابل توجهی از همکاران ما درگیر بحث فرصت های مطالعاتی در داخل و خارج و شرکت در کنفرانس های بین المللی شده اند.


 

دکتر امیری راد  با تاکید بر اینکه در کنار این بخش ها، بحث نیازهای روز صنعت و جامعه مورد دیگری بود که در دستور کار حوزه پژوهش قرار گرفت، عنوان داشت: در این زمینه نیز فرصت های مطالعاتی صنعتی داخل را در نظر گفتیم.

 وی تسهیل فرایندهای موثر در قراردادهای ارتباط با صنعت، روشن  و شفاف سازی روال های اداری  و به حداقل رساندن بالا سری ها و برگزای جلسات توجیهی با اعضای هیات علمی و بازدیدهای متعدد از مجموعه های صنعتی و نهادهای مختلف اجرایی را از جمله فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه درحوزه ارتباط با صنعت برشمرد.

 دکتر امیری راد با یادآوری این موضوع که یکی از شاخص هایی که نشان می دهد یک مرکز علمی به چه میزان در گسترش سطح علم در جهان موثر بوده است شاخص اچ ایندکس( h-index ) است، تاکید کرد: به واقع می توان این شاخص را حاصل همه آمارهایی که گفته شد دانست و بر این اساس و برمبنای اطلاعات موسسه تامسون-رویترز  اچ ایندکس (شاخصی عددی است که تأثیرگذاری علمی دانشمندان و مراکز علمی را به صورت کمی نمایش دهد)  دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۲۰۱۲ عدد ۱۵ بوده است که در پایان سال ۲۰۱۶ این شاخص به عدد ۲۹ رسیده که این خود افزایش بیش از دوبرابری  را در این شاخص نشان می دهد.

وی ادامه داد: رشد آمار اچ ایندکس دانشگاه مبین این است  که در طی این چهارسال کارها و فعالیت های پژوهشی ما تاثیرگذاری بیشتری در علم جهان داشته و محققان بیشتری در اقصی نقاط دنیا از نتایج و یافته های محققین دانشگاه حکیم سبزواری استفاده کرده اند.

 دکتر امیری راد شفاف سازی و دقیق کردن آمارهای پژوهشی را از دیگر فعالیت های معاونت پژوهشی در سال های اخیر نام برد و عنوان داشت: باید بگوییم در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق و آنلاین از وضعیت پژوهشی دانشگاه مبحثی بسیار مهم است، به واقع  هنگامی که ما به صورت آنلاین بتوانیم وضعیت پژوهشی و چاپ مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی در دانشکده ها و گروه های مختلف دانشگاه را در سال های مختلف رصد کنیم، بر اساس  این آمارها خواهیم توانست روندهای آینده  را برنامه ریزی کرده و جهت حرکت پژوهشی خود را مشخص کنیم.

 وی ادامه داد: با توجه به این مهم یکی از کارهایی که با هماهنگی حوزه فناوری دانشگاه انجام شد، ایجاد و نصب نرم افزارهایی در سایت معاونت پژوهشی برای رصد وضعیت پژوهشی اساتید گروه های مختلف بود و بدین ترتیب هر لحظه و به صورت آنلاین می توانیم در هر سال تعداد مقالات نمایه شده را از دریچه آمار مقایسه کنیم.

مدیر پژوهشی دانشگاه با اشاره به اینکه در بخش آزمایشگاه مرکزی، میزان خریدهای آزمایشگاهی ما در سال ۱۳۹۱ زیر ۲۰۰ میلیون تومان بوده خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ این رقم به ۴۰۰ میلیون رسید و در پایان سال ۹۵ میزان خرید تجهیزات آزمایشگاهی به رقم یک میلیارو صد میلیون تومان افزایش یافت.

 مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری در خاتمه یادآور شد: بی گمان عمده سنگینی بار این رشد چشمگیر و این موفقیت ها بر عهده اعضای هیات علمی است و در اینجا جا دارد از حمایت های بی دریغ رئیس دانشگاه و همکاری و همگرایی سایر حوزه ها از جمله حوزه اداری مالی، آموزشی و دانشجویی با معاونت پژوهش و فناوری تشکر کنم.